Nepřetržitý servis

Jsme si vědomi, jak důležitá je pro každý výrobní podnik plynulost celého výrobního procesu. Pro podniky s nepřetržitým provozem zabezpečujeme NONSTOP servis 24/7 pro zajištění provozu technologických linek. Garantujeme reakční dobu tak, aby prodlevy mezi případnou závadou a jejím odstraněním byly co nejkratší.

 

Opravy

Důkazem, že skutečně myslíme ekonomicky, je naše oddělení servisu.  Dokážeme opravit díly prakticky všech výrobců z oblasti výkonové elektroniky a průmyslové automatizace.
Vadný díl si můžeme vyzvednout přímo v místě provozu, v případě potřeby jej demontujeme. Bezplatně provedeme diagnostiku, stanovíme postup opravy a sdělíme Vám přesnou cenu. Garantujeme, že cena opravy nepřekročí 50 % ceny nového dílu.
Servisujeme také starší komponenty, které již výrobci nepodporují. V těchto případech umíme díl částečně upravit nebo dle potřeby přepracovat řídicí systém.
 
Typicky opravujeme:
Napájecí a výkonové moduly, řídicí, regulační, vstupní a výstupní karty, frekvenční měniče a pohony, napájecí zdroje, ovládací panely, monitory, CNC vrtačky, vyvrtávačky, děrovačky, brusky, frézy, soustruhy, lisy, navíječky, baličky, tkalcovské stavy, tryskací stroje, úpravárenské a výrobní linky, sklářské pece, sušicí pece, kotle a jednoúčelové stroje.